U.S Realty Info

All you need to know about U.S Real Estate Ownership

המשבר הכלכלי בארה"ב והמשבר העולמי

בשנת 2006 הגיעה בועת הנדל"ן בארה"ב לשיא. בשנה זו גם החל משבר הסאב פריים – תושבים רבים בארה"ב לקחו משכנתאות שהיו מעבר ליכולתם הכלכלית ולא יכלו לעמוד בתשלום החודשי.הבנקים החלו לעקל את הבתים. החל להיווצר היצע של בתים. ערכם החל לרדת הרבה מתחת למחיר הרכישה שלהם והמשכנתאות שנלקחו למימון הרכישה. שוק הנדל"ן החל להדרדר במדרון חלקלק ותושבים רבים איבדו את בתיהם. מפולת הנדל"ן גררה אחריה את כל כלכלת ארה"ב והעולם למשבר הפיננסי של 2008 – 2007. האשראי של הבנקים בארה"ב לאזרחים לרכישת נדל"ן נחסם וגורם למצוקת אשראי לתושבי ארה"ב שרוצים לרכוש נכסים.

כיצד לנצל את המשבר הכלכלי בארה"ב לטובתך

ב- 2010 נעצרה המפולת בנדל"ן בארה"ב ורוכשים זריזים החלו לקנות מכל הבא ליד.

בסוף 2011 ומ- 2012 החלה התאוששות ועלייה במחירי הנדל"ן בארה"ב.

ב- 2014 הבנקים החלו לשחרר אשראי אבל תהליכי האישור של משכנתא עדיין כבדים ויכולים להמשך עד חודשיים. מוכרים מעדיפים בפירוש משקיעים עם כסף מזומן. ב- 2014 נמשכת העלייה במחירי הנדל"ן בארה"ב, אולם עדיין יש הזדמנויות טובות (ראה פרק "קבלת החלטה  על רכישה" בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר": כיצד לבדוק תשואה ריאלית שוטפת ופוטנציאלית ולזהות השקעה כדאית).

עדיין ניתן לרכוש נכסים בהון עצמי נמוך ותשואה גבוהה.

בוא ולמד בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר" כיצד תוכל להנות גם אתה מרווחים שמעולם לא חלמת עליהם.

  קנה את הספר עכשיו

U.S Realty Info © 2014       תנאי שימוש