U.S Realty Info

All you need to know about U.S Real Estate Ownership

השקעה בנדל"ן מניב בסכום נמוך

נדל"ן מניב בסכום נמוך

בנוסף ליתרון התשואה הגבוהה הגלום בהשקעה בנדל"ן בארה"ב, יתרון עצום נוסף הוא הסכום הנמוך יחסית הנדרש לרכישת דירה להשקעה כזו. לא צריך לחפש דירות מכונס נכסים בארץ בשביל להגיע לרווח גבוה.

ניתן לרכוש בתים / דירות במחיר מציאה ובזול בארה"ב במקומות אטרקטיביים גם במחירים של 60,000$ – 40,000$ בשכר דירה חודשי של 900$ – 700$ לחודש ולאו דווקא בהתאמה, כלומר שייתכן גם מצב של רכישת נכס במחיר של 50,000$ – 40,000$ בשכ"ד חודשי של 900$.

טבלה לחישוב מהיר של כדאיות לביצוע עסקת נדל"ן בארצות הברית ע"פ יחס של מחיר הנכס לשכ"ד תוכלו למצוא בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר"

קנה את הספר עכשיו

בתים ודירות מכונס נכסים

אפשרות נוספת לרכישת דירה להשקעה בזול היא מכינוס נכסים (Foreclosure) או ממכירה פומבית (Auction).

כדי לבצע עסקה מוצלחת ולמצוא דירות במחיר מציאה נדרשים ידע והתמצאות בשוק הנדל"ן בארה"ב אבל זה בכלל לא בלתי אפשרי. כל אחד יכול עם השקעה של קצת זמן ורצון בתוספת הידע הנדרש.

קנה את הספר עכשיו

מימון נכסים בארה"ב

היום ישנן גם הצעות של חברות בארץ וגם הצעות של חברות מארה"ב ומאוסטרליה לאזרחים ישראלים למימון רכישת נכסים בסכומים בסדר גודל זה עם מימון נדל"ני של בד"כ 50% ועד 75% מעלות הנכס ע"י בנק אמריקאי, כאשר החזר ההלוואה למימון הנכסים והריבית משולמים מתוך שכר הדירה החודשי והסכום הנותר עובר לרוכש הדירה.

כלומר שגם אם יש לך סכום של 30,000$ – 20,000$ בלבד אתה עדיין יכול לרכוש דירה בזול ולבצע השקעה יפה ורווחית בנדל"ן בארה"ב – רכישת דירה להשקעה בסכום מינימלי.

למד יותר על רכישת דירה להשקעה ומימון נכסים בארה"ב בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר".

קנה את הספר עכשיו

U.S Realty Info © 2014       תנאי שימוש