U.S Realty Info

All you need to know about U.S Real Estate Ownership

חוזים ומסמכים משפטיים ברכישת נדל"ן בארה"ב

מהי חברת Title בארה"ב ?

חברת ה- Title בארה"ב הינה חברת עו"ד (Real Estate Attorney) אשר מתמחה בעסקאות נדל"ן היא מבצעת את הסגירה הסופית של העסקה באמצעות מסמך HUD ומנפיקה את מסמך העברת הבעלות Warranty Deed.

השלב המקדים בביצוע עסקת הנדל"ן הוא חתימה על הסכם רכישה ראשוני בין המוכר לקונה, סיום בדיקת הנאותות Due Diligence מצד הקונה וסיום המו"מ בין המוכר לקונה.

כיצד מתבצעת עסקת נדל"ן באמצעות חברת ה- Title ?

משכל תנאים מקדימים אלו הגיעו לבשלות עובר הטיפול בעסקה לחברת ה- Title. חברת ה- Titleמבצעת את ההיבט המשפטי בבדיקת הנאותות Due Diligence, כאשר הקונה מצידו צריך להפקיד דמי קדימה/ דמי רצינות בחשבון ה- Escrow של חברת ה- Title.

לאחר סיום בדיקת הנאותות Due Diligence מצד חברת ה- Title, מנפיקה חברת ה- Title מסמך HUD ראשוני לבדיקת הקונה והמוכר. לאחר סיום המעבר של הקונה והמוכר (או מיופה כוח מטעמם באמצעות מסמך POA) על מסמך ה- HUD הראשוני ואישורו, חותמים שניהם על מסמך ה- HUD הסופי ועוד כהנה וכהנה מסמכים משפטיים שקשורים בהליך המכירה ומונפקים ע"י חברת ה- Title.

לאחר חתימת שני הצדדים על כלל המסמכים המשפטיים מושכת חברת ה- Title את כספי רכישת הנכס מחשבון ה-Escrow ומעבירה את הכסף לחשבון המוכר. הבעלות על הנכס עוברת לקונה וחברת ה- Title מנפיקה את מסמך הבעלות על הנכס על שם הקונה – Warranty Deed.

עותק ראשוני של ה- Warranty Deed נשלח במייל ולאחר מספר חודשים תקבל בדואר מסמך Warranty Deed מקורי וחתום ע"י הרשם במחוז שאותו עלייך לשמור.

ניתן לבצע את העסקה גם בשמו של מייפה כוח. המסמך המאשר את כוחו של מיפה הכוח לבצע את העסקה בשמו של מייפה הכוח נקרא מסמך POA.

רוצה להתמצא יותר טוב בהליך המשפטי של רכישת נכס בארה"ב ולדעת מהם המסמכים המשפטים שעלייך לחתום עליהם, מה חשוב לך לבדוק בכל מסמך וכיצד לוודא שקיבלת את כל מה שאת צריך לקבל בתהליך הזה ? קרא את הפירוט בספר "הנדל"ן בארה"ב" ירוק יותר".

קנה את הספר עכשיו

U.S Realty Info © 2014       תנאי שימוש